Dobór łączników do montażu na dachach płaskich
Wykonawstwo

Dobór łączników do montażu na dachach płaskich – najnowsze wytyczne Stowarzyszenia DAFA

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów i Fasad DAFA realizując jeden ze swoich podstawowych celów statutowych – poprawa standardów wykonania oraz podniesienie jakości specjalistycznych robót budowlanych – wydało właśnie najnowszą publikację z zakresu Technik mocowań: „Wytyczne doboru łączników do montażu na dachach płaskich”.

Dobór łączników do montażu na dachach płaskich
Fot. 1 Ze zbiorów autora
Wykonawstwo

Tarasy wyklejane płytką ceramiczną lub kamienną

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO. WYBRANE PROBLEMY część 1.

Piękny taras, wyłożony barwnymi płytkami ceramicznymi czy kamieniem naturalnym, ulubione miejsce wypoczynku całej rodziny…
Rumowisko popękanych, odspojonych płytek, odrażające białe wykwity na spoinach, mokre plamy na sufi cie w pokoju pod tarasem…
To pierwsze to marzenie każdego posiadacza domu jednorodzinnego, to drugie to często smutna rzeczywistość, widoczna na codzień w każdym zakątku kraju.

Fot. 1 Ze zbiorów autora Fot. 1 Ze zbiorów autora
Wypełnianie żwirem szerokich opasek wokół budynków, Fot. Paweł Kożuchowski
Wykonawstwo

Długa historia krótkiej naprawy

Konsekwencje nieprawidłowego wykonania dachu zielonego na garażu podziemnym

Wprawdzie dachy zielone w Polsce budowane są na stosunkowo dużą skalę od około dziesięciu lat, konsekwencje błędów wykonawczych zaczynają jednak zbierać żniwo od niedawna.

Wypełnianie żwirem szerokich opasek wokół budynków, Fot. Paweł Kożuchowski Wypełnianie żwirem szerokich opasek wokół budynków, Fot. Paweł Kożuchowski