Technologie

Nowe wytyczne dachów płaskich Stowarzyszenia DAFA

Dachy płaskie mają swoją wieloletnią tradycję, ale ich rzeczywisty rozwój nastąpił w wieku XX, początkowo dzięki zastosowaniu materiałów bitumicznych, a w późniejszym okresie – materiałów syntetycznych. Wracając do polskiej historii dekarstwa warto przypomnieć, że jeszcze przez prawie całe lata osiemdziesiąte dwudziestego wieku dla pokryć o małych spadkach połaci mieliśmy do dyspozycji papę na lepiku na gorąco. Wiedzieliśmy też, że ostatnim miesiącem wykonywania uszczelnień dachu jest wrzesień, ponieważ jesienna wilgoć w powietrzu nawet w słoneczny dzień powodowała niebezpieczne pryskanie gorącego lepiku i uniemożliwiała klejenie. Przemiany ustrojowe i uruchomienie ludzkiej przedsiębiorczości spowodowały, że od początku lat dziewięćdziesiątych zaczęto stosować w Polsce nowocześniejsze technologie dekarskie. Pierwsze wdrożenia były nadzorowane przez profesjonalistów z długoletnim doświadczeniem – przedstawicieli zachodnich koncernów. Były to czasy filozofii, w której firmom zależało na dobrej opinii o dachach wykonywanych z ich materiałów.

Charakterystyczne dla tego okresu było zjawisko nie nadążania procesów legislacyjnych za gwałtownie postępującymi zmianami gospodarczymi, co często skutkowało np. brakiem odpowiednich rozporządzeń, ustaw, norm, instrukcji i innych dokumentów regulujących zastosowanie określonych rozwiązań technicznych. W tym też czasie zmieniono prawo budowlane, wprowadzając konieczność posiadania aprobat technicznych. W praktycznym jednak stosowaniu prawa budowlanego zaniedbano co najmniej dwie sprawy: – porównywalność metod badawczych stosowanych w Polsce i w krajach zachodnich; – praktycznie kompletny brak zapisów dotyczących kontroli jakości materiałów. Wszystko to spowodowało pewne „odstępstwa od standardów”, a często wobec braku tychże standardów wręcz dowolność we wdrażaniu nowych technologii, w następstwie czego zdarzają się realizacje dachów płaskich które ciekną, a izolacje wodochronne po sześciu, ośmiu latach rozchodzą się w rękach. Stąd też w ramach organizacji DAFA zrodziła się inicjatywa opracowania „Wytycznych do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną”, które to opracowanie wypełnia jakże brakujące ogniwo w polskiej literaturze fachowej.

Powstałe w Polsce w 2006 roku Stowarzyszenie DAFA wpisuje się w europejskie i światowe doświadczenia polegające na wspólnych działaniach wysokiej klasy specjalistów w przekazywaniu wiedzy o wysokim poziomie zaufania. Przedstawiona druga edycja niniejszej publikacji powstała w oparciu o opracowanie Międzynarodowego Zrzeszenia Dekarzy IFD, bazując na ich blisko 60-letnim doświadczeniu.

Pomimo zaledwie 5-letniej historii Stowarzyszenia DAFA, należy zwrócić uwagę, że funkcjonowanie w Unii Europejskiej wzbogaciło nas o wspólne doświadczenia w ujednolicaniu norm europejskich (EN), które de facto i z natury rzeczy są normami polskimi (PN).

Dlatego też prezentowana broszura została uzupełniona o 3 aneksy: Aneks 1: „Przykładowe rysunki rozwiązań detali”; „Aneks 2: „Spis polskich norm (PN EN) w zakresie robót dekarskich” i Aneks 3: „Wykorzystanie polskich norm PN EN do doboru materiałów pokryciowych”. Na szczególną uwagę zasługuje Aneks 3, stanowiący oryginalną interpretację zespołu DAFA, omawiającą normy europejskie. Warto podkreślić, że porównanie norm europejskich z opracowaniem IFD nigdy nie wykazuje merytorycznych rozbieżności i trudno nie zauważyć, że są to dokumenty nawzajem się uzupełniające.

Nowe normy posiadają niewątpliwą następującą zaletę – materiały z tej samej grupy zastosowań mają identyczne metody badań ich właściwości. Pozwala to na porównywanie materiałów i wybranie najlepszego (optymalnego) – w zależności od klasy i kategorii obiektu. Projektant dobierając wymagania nie ma więc konieczności stosowania identycznych materiałów dla obiektów tymczasowych i wysokiej klasy obiektów użyteczności publicznej. Aneks omawia również procedury związane z ustaleniem odpowiedzialności producenta za produkt.

Wytyczne DAFA omawiają następujące zagadnienia:
• Podstawowe informacje oraz definicje;
• Podstawowe zasady techniki wodochronnej;
• Konstrukcja stropów;
• Elementy izolacji wodochronnej, wymagania i stosowanie;
• Instrukcje techniczne dotyczące wykonywania izolacji przeciwwodnych;
• Zabezpieczenie izolacji wodochronnej dachu przeciwko siłom ssącym wiatru;
• Zabezpieczenie pokrycia i powierzchni użytkowych;
• Detale dachowe – wykończenia i obróbki, dylatacje itd.;
• Remonty oraz utrzymanie dachów;
• Przekroje i rysunki rozwiązań detali, stanowiące znaczną część publikacji.

Publikacja stanowi obowiązkową lekturę dla architektów, projektantów, wykonawców, inwestorów i innych uczestników procesu inwestycyjnego.

Wytyczne DAFA są uznanym przez międzynarodowe środowisko branżowe standardem dla projektowania i wykonawstwa dachów płaskich, a także argumentem i ważnym punktem odniesienia w wielu kwestiach spornych – także dla spraw sądowych. Publikacja dostępna jest na: www.dafa.com.pl

Ryszard Klatt
wraz z Zespołem Redakcyjnym
Stowarzyszenia DAFA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *